qy千赢|提款

          Leadership

          Position : Home > About > Leadership

          Leadership
          • Xianyou Zha

           Secretary of the CPC Xidian University Committee

          • Zongkai Yang

           President

          Secretary of the CPC Xidian University Committee

          Xianyou Zha

          President

          Zongkai Yang

          Deputy Secretary of the CPC Xidian University Committee

          Zongkai Yang

          Yintang Yang

          Yingkun Ren

          Xiaolong Ren

          Vice President

          Junzhan Xie

          Shunhao Jiang

          Xinbo Gao

          Xiaolong Ren

          Guangming Shi

          Quan Wang

          Feng Shi

                   reading

                   Mobile Games

                   the weather

                   culture

                   image

                   Variety show

                   society

                   Second-hand housing

                   aviation